Beskyt mod kalk

Undgå sprøjtegifte

nem montering

vælg dit filter

  

Spørgsmål og svar

Vi har samlet en række svar på de spørgsmål, som vores kunder ofte stiller.  

Vi sidder også altid klar til at hjælpe dig, hvis du kontakter os på: 

mail: kundeservice@bwt.dk

tlf.: +45 43 600 500 

 

    

Installation og vedligeholdelse

Er BWT vandfiltre godkendte til anvendelse i forbindelse med vandhanen?
Ja, alle BWT vandfiltre til vandhaner og kaffemaskiner overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer. Bemærk: Har du ikke en 3-i-1 eller 5-i-1 vandhane, skal filtret installeres på en separat vandhane, ved siden af din almindelig vandhane.
Må jeg selv installere et vandfilter i forbindelse med min vandhane?
Ja, der gælder de samme regler som ved udskiftning af vandhane eller blandingsbatteri. Du kan se på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, hvad du må lave uden en autorisation. Dog skal du altid være opmærksom på om et vandfilter overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer og kan anvendelse i forbindelse med drikkevand. Alle BWT filtre overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer. Bemærk: Har du ikke en 3-i-1 eller 5-i-1 vandhane, skal filtret installeres på en separat vandhane, ved siden af din almindelig vandhane.
Kan jeg installere to vandfiltre til samme vandhane?
I princippet er det muligt at installere to vandfiltre i serie til samme vandhane. Du skal dog være opmærksom på, at det vil give et noget lavere vandtryk.
Jeg har lavt vandtryk i vandhanen. Kan jeg installere et filter?
Når du installerer et BWT vandfilter på din vandhane, skal du være opmærksom på, at du vil opleve et nedsat vandtryk på det filtrerede drikkevand. Da vandfiltret tilbageholder snavs, partikler og stoffer, vil vandtrykket automatisk falde mens filtret bliver brugt. Derfor er det vigtigt, at du har en 3-i-1 vandhane, så du kan skifte mellem filtreret og ikke-filtreret drikkevand. Når du ikke har behov for filtreret drikkevand, eksempelvis i forbindelse med opvask, så skifter du bare til ikke-filtreret koldt vand eller varmt vand, hvilket bibeholder et normalt vandtryk, når du har brug for det.
Hvad stiller jeg op med vandfiltret, når jeg er på ferie?
Holder du ferie i 4 uger eller mere, skal filtret udskiftet for at opretholde den højeste hygiejne og sikkerhed i dit drikkevand, da det har stået stille i en længere periode end det tilladte. Holder du ferie i en periode under 4 uger, skal filtres skylles inden brug. Dette gør du ved at lade vandet løbe gennem filtret i en periode svarende til 10 liter eller 5 minutter.
Må jeg installere et vandfilter, hvis jeg har et blødgøringsanlæg?
Er du den heldige ejer af et blødgøringsanlæg, kan du også få glæde af et BWT vandfilter. Det vil dog kun være muligt at installere vores TC200 bakteriefilter, samt vores AC100 aktivt kulfilter, da filtrene ikke påvirker vandets hårdhedsgrad. Kombinationen giver dig glæden ved kalkfrit vand, men også den friske smag fra det reneste drikkevand. Man ikke kan bruge et vandfilter med magnesium, da teknologien påvirker kalkindholdet. Det kræver et vist kalkindhold i vandet for at afgive en effektiv mineraliseringsproces med vores magnesiumteknologi. Tilgangsvandet skal derfor have en hårdhedsgrad på minimum 7 dH.

    

Filterabonnement og retursystem

Hvorfor er et abonnement på mit AQA drink vandfilter en god ide?
Vandfiltret er installeret i forbindelse med drikkevand. Filterskift i rette tid er vigtigt for at sikre sundt drikkevand og en høj hygiejne i vandfiltret. Du modtager dit nye filter, når det er tid til at udskifte det brugte. Du skal altså hverken holde styr på, hvornår filtrene skal udskiftes eller sørge for at bestille dem hjem i tide.
Hvad stiller jeg op med mit brugte vandfilter?
Vi har inkluderet et retursystem i abonnementsordningen, hvilket betyder, at du kvit og frit kan sende dit gamle filter retur til os. Med dit nye filter medfølger nemlig et gratis returmærkat, så du kan få sendt det gamle, brugte filter afsted til os. Det er både gratis, nemt og godt for vores miljø.
Hvad sker der med mit brugte filter, når jeg returnerer til BWT?
Med dit nye filter ved abonnementsordning medfølger et gratis returmærkat, så du kan sende det gamle, brugte filter afsted til os. Det er både gratis, nemt og godt for vores miljø. Når vi modtager dit gamle filter, sørger vi for at materialerne i filtret bliver genbrugt. En stor del af materialerne genanvendes direkte i vores egen produktion og resten sørger vi for bliver genanvendt i fremstillingen af andre produkter. Det aktive kulfilter, der optager pesticidrester, bliver dog sendt på affaldsforbrændingen, så pesticiderne ikke udledes på ny.
Udledes pesticidresterne ikke blot på ny efter returnering?
Nej, pesticidrester udledes ikke på ny igen. Vi prioriterer høj hygiejne og sikkerhed. Derfor bliver de aktive kulfiltre, der optager pesticider, sendt direkte på affaldsforbrændingen, så filtret bliver destrueret. Resten af materialerne sørger vi for at genanvende i fremstillingen af andre BWT produkter.
Hvis jeg ikke returnerer mit filter, hvordan kan jeg så skaffe mig af med det?
Hvis du vælger ikke at returnere dit filter til BWT, skal du aflevere dit filter på genbrugspladsen eller miljøcentret i din kommune, så materialerne i filtret kan blive genanvendt.
Er der bindingsperiode på abonnement?
Nej, der er ingen bindingsperiode. Når du tegner et abonnement, kan du til enhver tid stoppe det igen. For at stoppe eller ændre dit abonnement, skal du blot logge ind på din brugerprofil på shop.bwt.dk.
Hvad gør jeg med mit abonnement, hvis jeg skifter adresse?
Du logger blot ind på din konto på shop.bwt.dk og ændrer din adresse under din profil.

    

Mineralet magnesium

Hvad er magnesium?
Magnesium er et livsvigtigt mineral: Det understøtter vores kardiovaskulære system, den mentale kapacitet og er et vigtigt stof for muskelforsyningen. Derudover styrker magnesium immunforsvaret, tilmed er stoffet centralt i vores nervesystem, hvilket giver mindre stress.
Hvor meget af mit daglige magnesiumbehov får jeg dækket gennem filtret?
Mellem 20 % og 60 % af det magnesium mennesket optager, stammer fra kosten. Derfor skal BWT filtersystemer med magnesiumteknologi ses som et supplement til dit daglige magnesium.
Får jeg ikke nok magnesium gennem min kost?
Størstedelen af vores magnesiumindtag kommer via vores daglige kost. Derfor skal BWT’s mineraliseringsfilter ses som et supplement til din daglige magnesiumbalance. Hvis du er i tvivl om dit magnesiumindtag, anbefaler vi at man kontakter egen læge.
Hvordan virker magnesiumfiltret?
Filtret er simpelt og innovativt på samme måde. Når vandet strømmer gennem filtret, filtreres alt vandet og derved undgås vandspild. Filtret er udstyret med både et partikel-forfilter, mineraliseringsfilter, aktivt kulfilter samt et partikel-finfilter. Det betyder at filtret reducerer partikler som sand og rust, tilføjer det essentielle mineral magnesium samt reducerer mængden af tungmetaller. Derefter mindsker kulfiltret stoffer, der kan påvirke smag og lugt i vandet og til slut gennemgår vandet en finfiltrering, der mindsker selv de mindste partikler. På den måde efterlades dit vand rent, sundt og mineraliseret. Filterhovedet har desuden en indbygget kontraventil, der gør det nemt at udskifte filtret uden at slukke for vandet.
Kan man smage forskel på vand med og uden magnesium?
Da magnesiummineralet fra naturens side fremhæver både smag og aroma, vil de fleste kunne smage en forskel i deres drikkevand ved at tilføje magnesium. Med magnesium i dit vand, vil vandet få en smag af mineralvand, som er meget lig kildevand. Hvis du benytter vandet i kaffen eller teen, vil du også opleve at smage og aromaer fremhæves.

Bakterier i drikkevandet

Hvad kan jeg selv gøre for at beskytte mod bakterier i mit vand?
Bakterierne kan ende i dit vand, hvis der eksempelvis har været utætheder på vandledninger, så bakterier kan sive ind og forurene drikkevandet. AQA drink Filtered Water CARE fjerner 99,9999 % af bakterier og mikropartikler fra drikkevandet gennem en ultrafiltreringsmembran. Hvis bakterier i dit drikkevand skulle opstå, er du og dine nærmeste på forhånd sikret en god hygiejne i drikkevandet.
Hvad skal jeg gøre, hvis der er kogningspåbud grundet bakterier i mit vand?
Hvis du som forbruger fra officiel side opfordres til at koge vandet på grund af forurening, gælder dette også for filtreret vand. Når der bliver indført et kogningspåbud i et område betyder det oftest, at der kan være sket en voldsom og pludselig forurening af drikkevandet. Når vandet igen frigives til brug, skal vandfiltret udskiftes og tilslutningerne rengøres. I perioden op til et kogningspåbud vil der højst sandsynligt allerede have været bakterier. De bakterier er opfanget af vandfiltret.

    

Sprøjtegifte/pesticider i drikkevandet

Hvad er pesticider og hvordan havner de i vores vand?
Pesticider er en fællesbetegnelse for en stor mængde forskellige sprøjtegifte, der anvendes i flere former for jordbrug, herunder haveejeres ukrudtsmidler. Maling og træbeskyttelse kan også indeholde pesticider. Pesticider siver ned i jorden og ender i vores grundvand. (kilde: dn.dk). Vores grundvand er normalt mellem 20-300 år gammelt, når det bliver pumpet op af jorden og videreført til din vandhane. Det betyder også, at mange af de pesticider man finder i grundvandet i dag er ulovlige, da det kan være over 30 år siden pesticidet sidst blev benyttet. Men selv godkendte pesticider, der burde blive nedbrudt på markene kan havne i dit vand og nye fund dukker forsat op.
Hvad gør vandværkerne ved pesticider/sprøjtegifte i vandet?
Vandværkerne er pålagt at screene for væsentligt flere pesticider i grundvandsovervågning. (Kilde: mst.dk) Udfordringen med pesticider/sprøjtegifte er antallet af stoffer – der findes nemlig hundredvis af pesticidstoffer. Vandværkerne skal vælge specifikt hvilke pesticidstoffer, som vandet i området skal analyseres for. Du kan kontakte dit lokale vandværk, der kan give dig information om hvad der måles for og hvilke værdier, som er målt i dit vand.
Hvor er der fundet pesticider/sprøjtegifte i vandet?
Pesticidrester findes i cirka 40 % af danske vandboringer viser en opgørelse (april 2019), som Geus (De nationale Geologiske Undersøgelser) har lavet på basis af vandværkernes indberetninger af vandprøver fra vandboringer. Opgørelsen er baseret på vandprøver foretaget i 2018-19. I nogle af vandboringerne var indholdet højere end grænseværdien for drikkevand og i andre lå pesticidresterne under grænseværdien. (kilde: geus.dk) Når vandværker finder spor af pesticider i grundvandet, fortynder vandværket sig ud af problemet ved at blande vandet med andet vand uden pesticidrester, så koncentrationen ryger under grænseværdien. (kilde: dtu.dk) I nogle tilfælde får vandværket/kommunen dispensation til at sætte et midlertidigt filtreringsløsning op eller får dispensation til at overskride af grænseværdierne.
Hvad er grænseværdien for pesticider i vandet?
EU har fastsat en grænseværdi for hvor meget pesticidstof, der må være i vores vand. Det er maksimalt 0,1 mikrogram pr. liter vand for en enkelt sprøjtegift, og summen af alle sprøjtegifte må ikke overskride 0,5 mikrogram pr. liter. (Kilde: mst.dk)
Er det sundhedsskadeligt at drikke vand med pesticidrester?
Grænseværdierne for pesticider er fastlagt af myndighederne ud fra en vurdering af, hvad der anses for at kunne være skadeligt. Som udgangspunkt, hvis grænseværdierne er overholdt, vurderes der ikke at være sundhedsfarer. Der findes hundredvis af pesticidstoffer og et enkelt stof kan være farligere end et andet. I april 2019 frarådede Styrelsen for Patientsikkerhed borgere at drikke vand fra Ledøje Vandværk, og at man heller ikke brugte det til tandbørstning, i madlavningen eller til at skylle frugt og grønt. Man kunne ikke udelukke, at det kunne være sundhedsskadeligt at indtage vandet. (Kilde: stps.dk) Der mangler fortsat bedre data på pesticiders sundhedseffekter på mennesker.
Hvad kan jeg selv gøre for at fjerne sprøjtegifte/pesticidrester fra mit vand?
Et aktivt kulfilter er en effektiv metode til at reducere mængden af pesticider i vandet. Aktivt kulfiltrering er en anerkendt teknologi, der har været benyttet inden for vandbehandling i årevis. Grundet forskellige vandkvaliteter fra vandværkerne og forbrugsmønstre i husstanden, kan reduktionen af pesticider ikke specifikt fastsættes uden en vandanalyse. Flere pesticider kan reduceres med mere end 99% ved behandling i et aktivt kulfilter Med et BWT vandfilter med en højtydende filterblok af aktivt kul, får du en ekstra beskyttelse og du værner samtidig om dit vand. Det er det bedst mulige udgangspunkt for dig og din familie. Alle BWT filtre overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.
Hvilke filtreringsmetoder er effektive til at fjerne pesticidrester fra vand?
Aktivt kulfilter er en effektivt metode til at reducere mængden af pesticidrester i drikkevandet. Flere pesticider kan reduceres med mere end 99% ved behandling i et aktivt kulfilter. Der er dog pesticider, som ikke fjernes ved kulfiltrering og i stedet kan der anvendes omvendt osmose filtersystem. Aktiv kulfiltrering og omvendt osmose er anerkendte teknologier, som har været brugt inden for vandbehandling i årevis.
Hvad er aktivt kul?
Aktivt kul fremstilles ved delvis oxidation af trækul og andre kulstofholdige materialer. Aktivt kul har et stort indre overfladeareal og er derfor velegnet til absorption af kemikalier i vand. Aktivt kulfiltrering er en anerkendt filtreringsmetode, der har været anvendt i årtier.
Er der flere typer af aktivt kulfiltre og hvad fjernes fra vandet?
Det er flere måder at anvende aktivt kul i et færdigt filtersystem. Aktivt kul kan både være som fleece-pude, granulat og filterblok i et vandfilter. Hvor effektivt det aktive kulfilter er, afhænger af mængden og formen i et vandfilter. Aktivt kulfilter fjerner smag, lugt og klor fra vandet. Ved større mængde af aktivt kul, som filterblok/granulat kan man helt fjerne flere typer af pesticider. Flere pesticider kan reduceres med mere end 99% ved behandling i et aktivt kulfilter. Grundet forskellig vandkvalitet fra vandværkerne og forbrugsmønstre i husstanden, kan reduktionen af pesticidrester ikke specifikt fastsættes uden vandanalyse.
Hvad kan jeg selv gøre for at beskytte mod bakterier i mit vand?
Bakterierne kan ende i dit vand, hvis der eksempelvis har været utætheder på vandledninger, så bakterier kan sive ind og forurene drikkevandet. AQA drink Filtered Water CARE fjerner 99,9999 % af bakterier og mikropartikler fra drikkevandet gennem en ultrafiltreringsmembran. Hvis bakterier i dit drikkevand skulle opstå, er du og dine nærmeste på forhånd sikret en god hygiejne i drikkevandet.
Hvad skal jeg gøre, hvis der er kogningspåbud grundet bakterier i mit vand?
Hvis du som forbruger fra officiel side opfordres til at koge vandet på grund af forurening, gælder dette også for filtreret vand. Når der bliver indført et kogningspåbud i et område betyder det oftest, at der kan være sket en voldsom og pludselig forurening af drikkevandet. Når vandet igen frigives til brug, skal vandfiltret udskiftes og tilslutningerne rengøres. I perioden op til et kogningspåbud vil der højst sandsynligt allerede have været bakterier. De bakterier er opfanget af vandfiltret.

Hvad med vandhanen?

Da en almindelig vandhane kun skelner mellem koldt eller varmt vand, skal filtret monteres i forbindelse med en vandhane med specielle funktioner som f.eks. en 3-i-1 vandhane, der skelner mellem varmt vand, filtreret og ikke-filtreret koldt vand.

Du kan tilkøbe vandhaner fra Grohe til dit BWT vandfilter. Vi guider dig trygt gennem dine valgmuligheder.

 

Find en løsning, der passer til dig!


Hvad med vandhanen?

Da en almindelig vandhane kun skelner mellem koldt eller varmt vand, anbefaler vi en vandhane med specielle funktioner som f.eks. en 3-i-1 vandhane. For at udnytte filtrets kapacitet anbefaler vi, at det filtrerede vand holdes separat. 

Du kan tilkøbe vandhaner fra Grohe til dit BWT vandfilter. Vi guider dig trygt gennem dine valgmuligheder.

Ønsker du at beholde din almindelige vandhane uden særlige funktioner, så anbefaler vi BWT aktivt kulfilter AC100, som kan monteres direkte på din nuværende vandhane.

Tag testen og find en løsning, der passer til dig!

installation

Installationen. Den er nem. 

Du kan vælge selv at montere vandfiltret under køkkenvasken. Tilkøber du en 3-i-1 vandhane, kan du følge vores instruktionsvideoer og selv stå for installationen. 

Se instruktionsvideoer og guides

 

Du kan også få hjælp af os

Du kan nemt tilkøbe installation, når du sammensætter dit abonnement. Vi guider dig trygt igennem dine valgmuligheder.

Start med at finde ud af hvilket vandfilter, der passer til dig.

Find din filterløsning!


Installationen. Den er nem. 

Du kan vælge selv at montere vandfiltret under køkkenvasken. Tilkøber du en 3-i-1 vandhane, kan du følge vores instruktionsvideoer og selv stå for installationen. 

Se instruktionsvideoer og guides

Du kan også få hjælp af os

Du kan nemt tilkøbe installation, når du sammensætter dit abonnement. Vi guider dig trygt igennem dine valgmuligheder.

Start med at finde ud af hvilket vandfilter, der passer til dig.

Tag testen!

Vælg dit personlige BWT vand til vandhanen

Vælg det vandfilter, der passer til dit behov. Derefter kan du sammensætte dit personlige abonnement. Nedenfor kan du se de forskellige egenskaber og fordele for hvert vandfilter.

DIN KURV ( PRODUKTER)
Din kurv er tom