Sådan får du renere drikkevand
Vandfilter under vandhanen beskytter mod sprøjtegifte og bakterier

Magnesium mineralvand

Beskyt mod kalk

Undgå sprøjtegifte

Smart abonnement

Spørgsmål og svar

vælg dit filter

  

TAG KONTROL OVER DIT DRIKKEVAND

Undgå sprøjtegifte og bakterier
BWT VAND

Vores drikkevand er desværre ikke altid tilgængeligt i den kvalitet, som vi drømmer om. 

Drikkevandsboringer oplever i stigende grad tilfælde af sprøjtegifte og bakterier. M
ed et BWT vandfilter, får du kontrollen tilbage og sikrer kvaliteten af dit drikkevand. 

Bakterier i drikkevandet

Det kan hænde, at dit vandværk er nødsaget til at lukke for vandet i en periode, hvis der findes spor af smittefarlige bakterier i drikkevandet. 

Bakterierne kan ende i dit drikkevand, hvis der eksempelvis har været utætheder på vandledninger, så bakterier kan sive ind og forurene drikkevandet

Et BWT vandfilter ultrafiltreringsmembran opfanger 99,99 % af bakterier i drikkevandet.

Køb AQA drink TC200 vandfilter    

 

Bakterier i drikkevandet

Det kan hænde, at dit vandværk er nødsaget til at lukke for vandet i en periode, hvis der findes spor af smittefarlige bakterier i drikkevandet. Det kan eksempelvis være utætheder på vandledninger, så bakterier kan sive ind og forurene drikkevandet.

 Køb AQA drink TC200 vandfilter 

Hvad er sprøjtegifte og hvordan havner de i drikkevandet?

Sprøjtegifte går under fællesbetegnelsen "pesticider". Sprøjtegifte findes i flere former for jordbrug, herunder ukrudtfjernere, men også i maling og træbeskyttelse.

Nogle sprøjtegifte er godkendte, mens andre er blevet ulovlige med tiden. Og her har vi problemet. Drikkevandet i din vandhane er ofte mellem 20-300 år gammelt, når det bliver pumpet op af jorden.

Sprøjtegiftene kan allerede være ulovlige i dag, men desværre opdages flere tilfælde af nye sprøjtegifte i drikkevandet  i takt med de siver ned i jorden. 

Køb AQA drink TC200 vandfilter

 

Hvad er sprøjtegifte og hvordan havner de i drikkevandet?

Sprøjtegifte går under fællesbetegnelsen "pesticider". Sprøjtegifte findes i flere former for jordbrug, herunder ukrudtfjernere, men også i maling og træbeskyttelse. Desværre opdages flere tilfælde af nye sprøjtegifte i drikkevandet.

Køb AQA drink TC200 vandfilter


Hvad med det praktiske?

Det er nemt at få BWT vand i din vandhane. Alle kan få vandfiltret installeret - uanset om det er villa, lejlighed eller sommerhus.

Installationen kan vi stå for, men du kan også selv montere vandfiltret på din vandhane med vores simple guide.

Derudover har vi sørget for en abonnementsordning, så du kan udskifte filtret i tide og opretholde en konstant høj hygiejne i dit drikkevand. 

Se hvor nemt det er 

 

Hvad med det praktiske?

Alle kan få vandfiltret installeret - uanset om det er villa, lejlighed eller sommerhus.

Installationen kan vi stå for, men du kan også selv montere vandfiltret med vores nemme guide.

Vi har sørget for en abonnementsordning, så du kan udskifte filtret i tide og altid har en høj hygiejne i dit drikkevand. 

Se hvor nemt det er her 

Er du klar til at sammensætte din løsning? 

Vælg først dit ønskede filter. Derefter sendes du videre til vores konfigurator, hvor du gennemgår trin 2, 3 og 4. 

 

Trin for trin - AQA drink konfigurator

Er du klar til at sammensætte din løsning? 

Vælg først dit ønskede filter.
Når du har valgt det filter, som passer til dine behov, kan du nemt klikke dig videre til vores konfigurator, hvor du gennemgår trin 2, 3 og 4.

Trin for trin - AQA drink konfigurator

Trin 1: Vælg dit personlige BWT vand til vandhanen

Vælg det vandfilter, der passer til dit behov. Derefter kan du sammensætte dit personlige abonnement. Nedenfor kan du se de forskellige egenskaber og fordele for hvert vandfilter.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er pesticider og hvordan havner de i vores drikkevand?
Pesticider er en fællesbetegnelse for en stor mængde forskellige sprøjtegifte, der anvendes i flere former for jordbrug, herunder haveejeres ukrudtsmidler. Maling og træbeskyttelse kan også indeholde pesticider. Pesticider siver ned i jorden og ender i vores grundvand. (kilde: dn.dk). Vores grundvand er normalt mellem 20-300 år gammelt, når det bliver pumpet op af jorden og videreført til din vandhane. Det betyder også, at mange af de pesticider man finder i grundvandet i dag er ulovlige, da det kan være over 30 år siden pesticidet sidst blev benyttet. Men selv godkendte pesticider, der burde blive nedbrudt på markene kan havne i dit drikkevand og nye fund dukker forsat op.
Er det sundhedsskadeligt at drikke vand med pesticidrester?
Grænseværdierne for pesticider er fastlagt af myndighederne ud fra en vurdering af, hvad der anses for at kunne være skadeligt. Som udgangspunkt, hvis grænseværdierne er overholdt, vurderes der ikke at være sundhedsfarer. Der findes hundredvis af pesticidstoffer og et enkelt stof kan være farligere end et andet. I april 2019 frarådede Styrelsen for Patientsikkerhed borgere at drikke vand fra Ledøje Vandværk, og at man heller ikke brugte det til tandbørstning, i madlavningen eller til at skylle frugt og grønt. Man kunne ikke udelukke, at det kunne være sundhedsskadeligt at indtage vandet. (Kilde: stps.dk) Der mangler fortsat bedre data på pesticiders sundhedseffekter på mennesker.
Hvad kan jeg selv gøre for at fjerne sprøjtegifte/pesticidrester fra mit drikkevand?
Et aktivt kulfilter er en effektiv metode til at reducere mængden af pesticider i drikkevandet. Aktivt kulfiltrering er en anerkendt teknologi, der har været benyttet inden for vandbehandling i årevis. Grundet forskellige vandkvaliteter fra vandværkerne og forbrugsmønstre i husstanden, kan reduktionen af pesticider ikke specifikt fastsættes uden en vandanalyse. Flere typer pesticider kan dog fjernes helt ved hjælp af aktivt kulfilter. Med et BWT vandfilter med en højtydende filterblok af aktivt kul, får du en ekstra beskyttelse og du værner samtidig om dit drikkevand. Det er det bedst mulige udgangspunkt for dig og din familie. Alle BWT filtre overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.
Hvor er der fundet pesticider/sprøjtegifte i drikkevandet?
Pesticidrester findes i cirka 40 % af danske vandboringer viser en opgørelse (april 2019), som Geus (De nationale Geologiske Undersøgelser) har lavet på basis af vandværkernes indberetninger af vandprøver fra drikkevandsboringer. Opgørelsen er baseret på vandprøver foretaget i 2018-19. I nogle af vandboringerne var indholdet højere end grænseværdien for drikkevand og i andre lå pesticidresterne under grænseværdien. (kilde: geus.dk) Når vandværker finder spor af pesticider i grundvandet, fortynder vandværket sig ud af problemet ved at blande vandet med andet vand uden pesticidrester, så koncentrationen ryger under grænseværdien. (kilde: dtu.dk) I nogle tilfælde får vandværket/kommunen dispensation til at sætte et midlertidigt filtreringsløsning op eller får dispensation til at overskride af grænseværdierne i drikkevandet.
Er BWT vandfiltre godkendte til anvendelse i forbindelse med drikkevand?
Ja, alle BWT vandfiltre til vandhaner og kaffemaskiner overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer. Det betyder, at de er godkendte til anvendelse i forbindelse med drikkevand.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Du kan finde svar på alle vores ofte stillede spørgsmål her: 

Gå til spørgsmål og svar

 

Vi sidder også altid klar til at hjælpe dig, hvis du kontakter os på: 

mail: kundeservice@bwt.dk / tlf. +45 43 600 500 

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Du kan finde svar på alle vores ofte stillede spørgsmål her: 

Gå til spørgsmål og svar

 

Vi sidder også altid klar til at hjælpe dig, hvis du kontakter os på: 

mail: kundeservice@bwt.dk

tlf.: +45 43 600 500 

Er du tørstig efter mere viden?
tag
tag
tag
DIN KURV ( PRODUKTER)
Din kurv er tom