Beskyt mod kalk

vælg dit filter

  

Undgå sprøjtegifte og bakterier

Sæt et vandfilter på vandhanen og minimer risikoen for sprøjtegifte

Vores vand er desværre ikke altid tilgængeligt i den kvalitet, som vi drømmer om. Vi oplever i stigende grad tilfælde af sprøjtegifte og bakterier i vandet. Med et BWT vandfilter, tager du kontrollen tilbage og sikrer kvaliteten af dit vand.  

Vælg dit filter

Hvad er sprøjtegifte og hvordan havner de i vandet?

Sprøjtegifte går under fællesbetegnelsen "pesticider". Sprøjtegifte anvendes i flere former for jordbrug, herunder ukrudtfjernere, men også i maling og træbeskyttelse.

Nogle sprøjtegifte er godkendte, mens andre er blevet ulovlige med tiden. Og her har vi problemet. Vores grundvand har normalt været undervejs mellem 20-300 år gammelt, når det bliver pumpet op af jorden.

Sprøjtegiftene kan allerede være ulovlige i dag, men desværre opdages flere tilfælde af nye sprøjtegifte i drikkevandet  i takt med de siver ned i jorden. 

Sammensæt din filterløsning

 

Hvad er sprøjtegifte og hvordan havner de i drikkevandet?

Sprøjtegifte går under fællesbetegnelsen "pesticider". Sprøjtegifte anvendes i flere former for jordbrug, herunder ukrudtfjernere, men også i maling og træbeskyttelse. Desværre opdages flere tilfælde af nye sprøjtegifte i drikkevandet.

Sammensæt din egen filterløsning

Tag testen

Bakterier i drikkevandet

Det kan hænde, at dit vandværk er nødsaget til at lukke for vandet i en periode, hvis der findes spor af smittefarlige bakterier i drikkevandet. 

Bakterierne kan ende i dit drikkevand, hvis der eksempelvis har været utætheder på vandledninger, så bakterier kan sive ind og forurene drikkevandet

Et BWT vandfilter ultrafiltreringsmembran opfanger 99,99 % af bakterier i drikkevandet.

Sammensæt din filterløsning

 

Bakterier i drikkevandet

Det kan hænde, at dit vandværk er nødsaget til at lukke for vandet i en periode, hvis der findes spor af smittefarlige bakterier i drikkevandet. Det kan eksempelvis være utætheder på vandledninger, så bakterier kan sive ind og forurene drikkevandet.

Tag testen og sammensæt din filterløsning

Hvad med vandhanen?

Da en almindelig vandhane kun skelner mellem koldt eller varmt vand, skal filtret monteres i forbindelse med en vandhane med specielle funktioner som f.eks. en 3-i-1 vandhane, der skelner mellem varmt vand, filtreret og ikke-filtreret koldt vand.

Du kan tilkøbe vandhaner fra Grohe til dit BWT vandfilter. Vi guider dig trygt gennem dine valgmuligheder.

Find en løsning, der passer til dig!


Hvad med vandhanen?

Da en almindelig vandhane kun skelner mellem koldt eller varmt vand, anbefaler vi en vandhane med specielle funktioner som f.eks. en 3-i-1 vandhane. For at udnytte filtrets kapacitet anbefaler vi, at det filtrerede vand holdes separat. 

Du kan tilkøbe vandhaner fra Grohe til dit BWT vandfilter. Vi guider dig trygt gennem dine valgmuligheder.

Ønsker du at beholde din almindelige vandhane uden særlige funktioner, så anbefaler vi BWT aktivt kulfilter AC100, som kan monteres direkte på din nuværende vandhane.

Tag testen og find en løsning, der passer til dig!

installation

Installationen. Den er nem. 

Du kan vælge selv at montere vandfiltret under køkkenvasken. Tilkøber du en 3-i-1 vandhane, kan du følge vores instruktionsvideoer og selv stå for installationen. 

Se instruktionsvideoer og guides

 

Du kan også få hjælp af os

Du kan nemt tilkøbe installation, når du sammensætter dit abonnement. Vi guider dig trygt igennem dine valgmuligheder.

Start med at finde ud af hvilket vandfilter, der passer til dig.

Find dit filter!


Installationen. Den er nem. 

Du kan vælge selv at montere vandfiltret under køkkenvasken. Tilkøber du en 3-i-1 vandhane, kan du følge vores instruktionsvideoer og selv stå for installationen. 

Se instruktionsvideoer og guides

Du kan også få hjælp af os

Du kan nemt tilkøbe installation, når du sammensætter dit abonnement. Vi guider dig trygt igennem dine valgmuligheder.

Start med at finde ud af hvilket vandfilter, der passer til dig.

Tag testen!

Bedre smag og ingen kalk
+ MAGNESIUM

Få smagfuldt og friskt filtreret vand direkte fra vandhanen og nyd godt af alle fordelene uden kalk i vandet. 

Færre sprøjtegifte og bedre sikkerhed

Tag kontrol over dit vand med et BWT vandfilter, der reducerer sprøjtegifte og bakterier i vandet. 

Nemt og smart filterabonnement

Et filterabonnement giver dig overblik over udskiftning og levering, så du kan udskifte filtret i tide.

Vælg dit personlige BWT vand til vandhanen

Vælg det vandfilter, der passer til dit behov. Derefter kan du sammensætte dit personlige abonnement. Nedenfor kan du se de forskellige egenskaber og fordele for hvert vandfilter.

Spørgsmål og svar om sprøjtegifte (pesticider)

Hvad er pesticider og hvordan havner de i vores vand?
Pesticider er en fællesbetegnelse for en stor mængde forskellige sprøjtegifte, der anvendes i flere former for jordbrug, herunder haveejeres ukrudtsmidler. Maling og træbeskyttelse kan også indeholde pesticider. Pesticider siver ned i jorden og ender i vores grundvand. (kilde: dn.dk). Vores grundvand er normalt mellem 20-300 år gammelt, når det bliver pumpet op af jorden og videreført til din vandhane. Det betyder også, at mange af de pesticider man finder i grundvandet i dag er ulovlige, da det kan være over 30 år siden pesticidet sidst blev benyttet. Men selv godkendte pesticider, der burde blive nedbrudt på markene kan havne i dit vand og nye fund dukker forsat op.
Hvad gør vandværkerne ved pesticider/sprøjtegifte i vandet?
Vandværkerne er pålagt at screene for væsentligt flere pesticider i grundvandsovervågning. (Kilde: mst.dk) Udfordringen med pesticider/sprøjtegifte er antallet af stoffer – der findes nemlig hundredvis af pesticidstoffer. Vandværkerne skal vælge specifikt hvilke pesticidstoffer, som vandet i området skal analyseres for. Du kan kontakte dit lokale vandværk, der kan give dig information om hvad der måles for og hvilke værdier, som er målt i dit vand.
Hvor er der fundet pesticider/sprøjtegifte i vandet?
Pesticidrester findes i cirka 40 % af danske vandboringer viser en opgørelse (april 2019), som Geus (De nationale Geologiske Undersøgelser) har lavet på basis af vandværkernes indberetninger af vandprøver fra vandboringer. Opgørelsen er baseret på vandprøver foretaget i 2018-19. I nogle af vandboringerne var indholdet højere end grænseværdien for drikkevand og i andre lå pesticidresterne under grænseværdien. (kilde: geus.dk) Når vandværker finder spor af pesticider i grundvandet, fortynder vandværket sig ud af problemet ved at blande vandet med andet vand uden pesticidrester, så koncentrationen ryger under grænseværdien. (kilde: dtu.dk) I nogle tilfælde får vandværket/kommunen dispensation til at sætte et midlertidigt filtreringsløsning op eller får dispensation til at overskride af grænseværdierne.
Hvad er grænseværdien for pesticider i vandet?
EU har fastsat en grænseværdi for hvor meget pesticidstof, der må være i vores vand. Det er maksimalt 0,1 mikrogram pr. liter vand for en enkelt sprøjtegift, og summen af alle sprøjtegifte må ikke overskride 0,5 mikrogram pr. liter. (Kilde: mst.dk)
Er det sundhedsskadeligt at drikke vand med pesticidrester?
Grænseværdierne for pesticider er fastlagt af myndighederne ud fra en vurdering af, hvad der anses for at kunne være skadeligt. Som udgangspunkt, hvis grænseværdierne er overholdt, vurderes der ikke at være sundhedsfarer. Der findes hundredvis af pesticidstoffer og et enkelt stof kan være farligere end et andet. I april 2019 frarådede Styrelsen for Patientsikkerhed borgere at drikke vand fra Ledøje Vandværk, og at man heller ikke brugte det til tandbørstning, i madlavningen eller til at skylle frugt og grønt. Man kunne ikke udelukke, at det kunne være sundhedsskadeligt at indtage vandet. (Kilde: stps.dk) Der mangler fortsat bedre data på pesticiders sundhedseffekter på mennesker.
Hvad kan jeg selv gøre for at fjerne sprøjtegifte/pesticidrester fra mit vand?
Et aktivt kulfilter er en effektiv metode til at reducere mængden af pesticider i vandet. Aktivt kulfiltrering er en anerkendt teknologi, der har været benyttet inden for vandbehandling i årevis. Grundet forskellige vandkvaliteter fra vandværkerne og forbrugsmønstre i husstanden, kan reduktionen af pesticider ikke specifikt fastsættes uden en vandanalyse. Flere pesticider kan reduceres med mere end 99% ved behandling i et aktivt kulfilter Med et BWT vandfilter med en højtydende filterblok af aktivt kul, får du en ekstra beskyttelse og du værner samtidig om dit vand. Det er det bedst mulige udgangspunkt for dig og din familie. Alle BWT filtre overholder Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.
Hvilke filtreringsmetoder er effektive til at fjerne pesticidrester fra vand?
Aktivt kulfilter er en effektivt metode til at reducere mængden af pesticidrester i drikkevandet. Flere pesticider kan reduceres med mere end 99% ved behandling i et aktivt kulfilter. Der er dog pesticider, som ikke fjernes ved kulfiltrering og i stedet kan der anvendes omvendt osmose filtersystem. Aktiv kulfiltrering og omvendt osmose er anerkendte teknologier, som har været brugt inden for vandbehandling i årevis.
Hvad er aktivt kul?
Aktivt kul fremstilles ved delvis oxidation af trækul og andre kulstofholdige materialer. Aktivt kul har et stort indre overfladeareal og er derfor velegnet til absorption af kemikalier i vand. Aktivt kulfiltrering er en anerkendt filtreringsmetode, der har været anvendt i årtier.
Er der flere typer af aktivt kulfiltre og hvad fjernes fra vandet?
Det er flere måder at anvende aktivt kul i et færdigt filtersystem. Aktivt kul kan både være som fleece-pude, granulat og filterblok i et vandfilter. Hvor effektivt det aktive kulfilter er, afhænger af mængden og formen i et vandfilter. Aktivt kulfilter fjerner smag, lugt og klor fra vandet. Ved større mængde af aktivt kul, som filterblok/granulat kan man helt fjerne flere typer af pesticider. Flere pesticider kan reduceres med mere end 99% ved behandling i et aktivt kulfilter. Grundet forskellig vandkvalitet fra vandværkerne og forbrugsmønstre i husstanden, kan reduktionen af pesticidrester ikke specifikt fastsættes uden vandanalyse.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Du kan finde svar på alle vores ofte stillede spørgsmål her: 

Gå til spørgsmål og svar

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Du kan finde svar på alle vores ofte stillede spørgsmål her: 

Gå til spørgsmål og svar

DIN KURV ( PRODUKTER)
Din kurv er tom